Przewóz całopojazdowy wycena już w 15 minut!

Transport całopojazdowy

Transport dedykowany FT. Transport bezpośredni, przewozy całopojazdowe krajowe i międzynarodowe.

W ramach transportu dedykowanego cała przestrzeń ładunkowa przeznaczona jest dla jednego kontrahenta. Ładunek całopojazdowy podróżuje bezpośrednio z miejsca załadunku do miejsca rozładunku, możliwie najkrótszą trasa. Na trasie nie ma pośrednich punktów przeładunkowych, więc żaden ładunek nie jest doładowywany, ani rozładowywany. Ładunki od różnych kontrahentów nie mieszają się w jednej przestrzeni ładunkowej. Transport całopojazdowy upraszcza logistykę, skraca czas dostawy oraz zwiększa bezpieczeństwo ładunku.

Jeśli chcesz skorzystać z transportu całopojazdowego skontaktuj się z nami niezależnie od tego jak duży lub jak mały jest Twój ładunek całopojazdowy. Dysponujemy zarówno busami, do przewożenia mniejszych ładunków, jak i pojazdami ciężarowymi z dużą przerstrzenią ładunkową.

 

Transport całopojazdowy, dedykowany, bezpośredni, FTL (Full Truck Load), ładunek całopojazdowy.

Transport dedykowany międzynarodowy i krajowy


Oferujemy transport dedykowany krajowy i międzynarodowy w ramach Unii Europejskiej oraz krajów spoza Unii Europejskiej.


Transport całopojazdowy Niemcy, Francja. Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja, Bułgaria, Rumunia, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja, Norwegia i inne.

Zapytaj o transport całopojazdowy FTL

Szybka wycena