Przewozy ADR wycena już w 15 minut!

Transport towarów niebezpiecznych

Przewóz materiałów niebezpiecznych to szczególny rodzaj transportu z uwagi na poziom zagrożenia, jaki mogą stwarzać tego typu ładunki.

Transport towarów niebezpiecznych wymaga zachowania szczególnej ostrożności i ścisłego przestrzegania reguł przyjętych w transporcie tego typu materiałów. Ładunki niebezpieczne (ładunki ADR) to towary, których transport niesie za sobą zagrożenie dla zdrowia i środowiska naturalnego. Materiały niebezpieczne można podzielić m.in. na płynne, stałe, palne, niepalne, wybychowe, toksyczne, zakaźne, żrące i promieniotwórcze.

Lata doświadczeń pozwalają nam organizować logistykę transportu ładunków niebezpiecznych tak, aby możliwie ograniczyć ryzyko wystąpienia zagrożenia.

 

Przewóz towarów niebezpiecznych, przewozy adr, transport ładunków niebezpiecznych

Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR


Jako firma z wieloletnim doświadczeniem jesteśmy w stanie zorganizować transport drogowy towarów niebezpiecznych.


Przewozimy towary niebezpieczne, wymagające szczególnej ostrożności i ścisłego przestrzegania norm i reguł bezpieczeństwa. Dysponujemy szeroką gamą pojazdów, które pozwalają nam organizować przewóz ładunków niebezpiecznych różnego rodzaju i przeznaczenia.

Zapytaj o transport ładunków niebezpiecznych

Szybka wycena